Kabayan 2G Data Prepaid SIM Card
Price $38
Kabayan 2G Data Prepaid SIM Card

Ang CMHK "Kabayan" Prepaid SIM Card ay nag aalok ng mataas na kalidad sa serbisyo ng tawag para sa mga Filipino sa Hong Kong

 • Ang BAGONG "Load Sharing" ay mabibili na.
 • Magpa-rehistro ng Connecting Tone sa unang beses sa panahon ng promosyon : libre ang serbisyo sa unang buwan + isang libreng connecting tone na iyong napili sa unang buwan!(Ang alok ay may bisa ng limitadong panahon lamang)
 • Bagong #335 connecting tone service hotline sa Filipino. Mag-register na ngayon para sa 1 libreng connecting tone na gusto mo sa unang buwan.
 • LIBRENG walang limit na SMS o text sa kapwa CMHK
 • Higit na mababang Intra-network airtime - tumawag sa kapwa CMHK sa halagang $0.06/min lamang
 • IDD sa Pilipinas kasing - mura sa $1.0/min
 • Walang monthly charge
 • Hindi na kailangan ang magpa-register o magpakita ng proof of address

CMHK "Kabayan" Prepaid SIM Card offers high quality Voice service for Filipino in Hong Kong

 • NEW "Load Sharing" is now available.
 • Register for Connecting Tone for the first time during promotional period: first month's service fee waived + a connecting tone of your own choice for free in the 1st month (Offer is available for a limited time only).
 • New #333 connecting tone service hotline in English. Register now to get 1 free connecting tone of your choice in the first month.
 • FREE unlimited SMS to other CMHK customers
 • Lower Intra-network airtime - call other CMHK customers for only $0.06/min
 • IDD to the Philippines as low as $1.0/min
 • No monthly charge
 • No registration or address proof needed
Top