Kabayan 4G Super Data Prepaid SIM Card
Kabayan 4G Super Data Prepaid SIM Card
Price $60
Kabayan 4G Super Data Prepaid SIM Card

Ang CMHK Kabayan 4G Super Data Prepaid SIM Card ay nag aalok ng mataas na kalidad sa serbisyo ng tawag at data para sa mga Filipino sa Hong Kong

 • I-activate upang makakuha ng $60 bunos na naaangkop sa mga local na airtime at Data package subscription
 • Makakakuha ng dagdag na $50 bunos sa unang refill ng K50 o mas mataas pa at ma-enjoy ang 20% refill bunos sa mga susuno pa na pag-refill (Tanging lamnang muli na refill voucher ang pagkakalooban ng bonus)
 • Magsubscribe ng 4G Local Data Package para madaling ma-enjoy ang 4G na serbisyo sa halagang $98/30 days lamang.
 • Magpasa ng stored value sa ibang kabayan Prepaid Sims a pamamagitan ng load sharing
 • Ang unang 300 Intra-SMS bawat buwan ay walang bayad at pagkatapos noon ang magiging singil na ay $ 0.1 bawat Intra-SMS
 • Magbahagi ng load sa prepaid Sim users sa Pilipinas (Pass-A-Load)
 • Bumili ng Pharmacy E-voucher
 • Walang monthly charge
 • Hindi na kailangan ang magpa-register o magpakita ng proof of address

Note: Bonus ay angkop sa paggamit ng local na airtime, data package , connecting tone at call forward subscription lamang. Ang alok ay may-bisa sa limitadong panahon lamang.

CMHK Kabayan 4G Super Data Prepaid SIM Card offers high quality Voice and Data service for Filipino in Hong Kong

 • Activate to get $60 bonus (applicable to local airtime & package subscriptions)
 • Get extra $50 bonus upon first refill in $50 or above & 20% Refill Bonus afterward (Only refill with refill vouchers will be granted bonus)
 • Subscribe 4G Local Data Package to enjoy data service easily at only $98/30 days.
 • Transfer stored value to another Kabayan Prepaid SIM (Load Sharing)
 • The first 300 intra-SMS per month will be free of charge and thereafter rate will be $0.1 per intra-SMS
 • Share load to prepaid SIM users in The Philippines (Pass-A-Load)
 • Purchase Filipino Pharmacy E-vouchers
 • No monthly charge
 • No registration or address proof needed

Note: Bonus is applicable to local airtime usage & data package/ connecting tone/ call forward subscriptions only. Offer is valid for limited duration.

 

Top