Kabayan 4G Super Data Prepaid SIM Card
Kabayan 4G Super Data Prepaid SIM Card
Price $60 Online Price $58
Kabayan 4G Super Data Prepaid SIM Card

Ang CMHK Kabayan 4G Super Data Prepaid SIM Card ay nag aalok ng mataas na kalidad sa serbisyo ng tawag at data para sa mga Filipino sa Hong Kong

 • I-activate upang makakuha ng $60 bunos na naaangkop sa mga local na airtime at Data package subscription
 • Makakakuha ng dagdag na $50 bunos sa unang refill ng K50 o mas mataas pa at ma-enjoy ang 20% refill bunos sa mga susuno pa na pag-refill (Tanging lamnang muli na refill voucher ang pagkakalooban ng bonus)
 • Sabskraib 4G 21Mbps Local Data Package para ma-enjoy ang walang hanggan data serbisyo sa espesyal na presyo $88/30days.
 • Magpasa ng stored value sa ibang kabayan Prepaid Sims a pamamagitan ng load sharing
 • Ang unang 300 Intra-SMS bawat buwan ay walang bayad at pagkatapos noon ang magiging singil na ay $ 0.1 bawat Intra-SMS
 • Magbahagi ng load sa prepaid Sim users sa Pilipinas (Pass-A-Load)
 • Bumili ng Pharmacy E-voucher
 • Walang monthly charge
 • Hindi na kailangan ang magpa-register o magpakita ng proof of address

Note: Bonus ay angkop sa paggamit ng local na airtime, data package , connecting tone at call forward subscription lamang. Ang alok ay may-bisa sa limitadong panahon lamang.

CMHK Kabayan 4G Super Data Prepaid SIM Card offers high quality Voice and Data service for Filipino in Hong Kong

 • Activate to get $60 bonus (applicable to local airtime & package subscriptions)
 • Get extra $50 bonus upon first refill in $50 or above & 20% Refill Bonus afterward (Only refill with refill vouchers will be granted bonus)
 • Subscribe 4G 21Mbps Local Data Package to enjoy data service at promotional price; $88/30 days.
 • Transfer stored value to another Kabayan Prepaid SIM (Load Sharing)
 • The first 300 intra-SMS per month will be free of charge and thereafter rate will be $0.1 per intra-SMS
 • Share load to prepaid SIM users in The Philippines (Pass-A-Load)
 • Purchase Filipino Pharmacy E-vouchers
 • No monthly charge
 • No registration or address proof needed

Note: Bonus is applicable to local airtime usage & data package/ connecting tone/ call forward subscriptions only. Offer is valid for limited duration.

 

Paraan sa Pag-Refill

1.MyLinkApp/CMHK Website Recharge

Pandagdag na Halaga(kada bawat isang transaksyon)1 Kabisaang panahon2
$50 o higit pa 180 araw
 1. Pinakamababang refill sa pamamagitan ng PPS ay $30.
 2. Sa bawat oras na naka-refill po sa inyong SIM CARD,ang nakalagay na halaga ay may bisa at mabibigyan ng kusang ekstensyon mula sa petsa ng pagka-refill. Kung ang orihinal na bisang panahon ay mas mahaba,kung gayon ang orihinal na bisa ng panahon ang mananaig.

2. Refill Voucher

Bumili ng "$20 Kabayan Refill Voucher", "$50 Kabayan Refill Voucher", "$100 Kabayan Refill Voucher" sa alinmang CMHK outlet o mga authorized dealer, at sa inyong telepono:

 • Pindutin ang(16-digit activation code) ;
 • Tumawag sa at sundin ang mga tagabulin sa pagpasok ng 16-digit activation code;
 • Tumawag sa gamit ang alinmang touch-tone na telepono, sundin ang voice prompt sa pagpasok ng Prepaid SIM Kard Mobil na Numero at 16-digit activation code 

3. Octopus Self-service Payment

Bisitahin ang CMHK outlet at mag-refill gamit ang Octopus Self-Service Payment Machine sa iyong Octopus at pumili ng nais na I-refill na halaga ($10 ang pinakamababa). 

4. Flexi-Fill

Bumisita sa CMHK' outlet at pumili ng anumang halagang Refill na iyong nais (pinakamababa ay $10). Ang aming tauhan ay handang tumulong sa pag-refill ng iyong SIM kard.

5. Auto-Fill

Bumisita sa mga CMHK outlets at mag-apply ng automatic refill gamit ang inyong credit kard. Maari ninyong pagpasiyahan ang natitirang balanse na ilagay sa Auto-Fill (pinakamababa ay $10), at alinmang halaga ng refill sa pagitan ng $10 hanggang $300 (dapat ay nasa multiples ng $10). 

6. PPS

Refill sa pamamagitan ng PPS hotline o website. (Merchant code:)

 • Kailangang i-activate ng customer ang SIM kard bago mag-refill.
Value-Added Services

Value-Added Services

Gabay Para sa Gumagamit

Pag-activate ng Serbisyo

Gawin ang unang tawag na Lokal o IDD dito sa HongKong (o tumawag sa numerong toll-free) para sa pagsasa-aktibo ng inyong SIM kard. (Kapag ang inyong tawag ay konektado na sundin lamang ang system's voice prompt para sa pagpili ng wika, pagkatapos ay isasaad ng sistema ang numero ng inyong mobil na telepono, nakaipong halaga at petsa ng pagsasawalang bisa ng inyong SIM kard. Ang mga karagdagang impormasyon ay ipapadala sa inyong telepono sa pamamagitan ng SMS o txt.)

Ang SIM Kard ay may bisa hanggang 30 na araw umpisa sa petsa ng pag-activate.

Pagberipika ng Numero ng Teleponong Mobil, Natitirang Balanse at Petsa ng Pagsasawalang Bisa

 1. Pindutin ang; o
 2. Tumawag sa

Load Sharing

Sa Load Sharing maaari ka nang mag-pasa ng load sa kapwa Kabayan Prepaid SIM Kard customer.

Pindutin angtelephone number ng tatanggapIpapasa na load

 • Kinakailangang aktibo ang sariling Prepaid SIM kard at nang tatanggap
 • Ang pinakamababang pasa-load ay $2/bawat padala
 • Hindi ma-extend ang stored value validity period kung gamit ang serbisyo

Pass-A-Load

Puwede ka nang mag-share ng load sa Pilipinas Prepaid users,gamit ang USSD code.
Maglipat/magpadala ng kredito sa tagatanggap sa Pilipinas:

Pindutin ang(Code ng bansa)(Numero ng tagatanggap)Halaga

Halimbawa:Magpadala ng PhP50 sa Pilipinas na numero.

Pindutin angXXXXXXXXX

 • Isang pagkumpirmang SMS ang matatanggap pag ang transaksyon ay matagumpay na napadala.

IDD

 • Pindutin ang o (Country Code) (Area Code) (Numero ng Telepono)
  (Ang SIM kard ay hindi makakasuporta ng mga tawag na Internasyunal operator assisted)

Missed Call Alert (Libre)

Kung ang inyong mobil na telepono ay abala, out of coverage, naka-off o walang sumasagot, ang serbisyong "Missed Call Alert" ay makakakuha at makaka-store ng numero, petsa at oras ng taong tumawag sa inyo. Kapag kayo'y available na muli, ang impormasyon ay ipapadala sa inyo sa SMS.

 • Pag-activate:
 • Ide-activate:
 • Magtanong tungkol sa serbisyo:
 • Para lamang sa mga tumatawag na aktibo ang Calling Number Display function.
 • Hindi magagamit ang Missed Call Alert Function kung gamit din ninyo ang function na call forward at voicemailbox.
 • Ang alerto ay kusang mawawala kung ang inyong mobil na telepono ay hindi maaabot sa matagal na panahon.

Serbisyong Call Forwarding

Upang i-forward ang inyong papasok na mga tawag tungo sa isang nakatalagang numero ng telepono, idayal at pindutin ang mga sumusunod na short code sa inyong mobil na telepono upang mag-subscribe at i-activate ang serbisyo.

 • Mag-subscribe:
 • Itigil:

I-activate o Ide-activate ang Call Forwarding:

Lahat na Call Forward I-activate: (Nakatalagang Numero)
Ide-activate:
Pasulong Na Tawag Kapag Di Maabot I-activate: (Nakatalagang Numero)
Ide-activate:
Pasulong Na Tawag Kapag Abala I-activate: (Nakatalagang Numero)
Ide-activate:

Pangungusap:Para mabuksan ang paggamit na pagpapasulong ng tawag (maliban sa pagpapasulong ng lahat ng tawag). Dapat siguraduhin ng customer na ang kanilang PREPAID CARD ay may sapat na halaga para sa 6 na minuto o kaya'y higit pa para sa pagtanggap ng tawag, kung hindi ang kahilingan sa pagpapasulong ng tawag ay mabibigo."

Voice at Fax Mailbox (sa Ingles at Intsik)

Pindutin ang sumusunod na short code upang mag-subscribe o itigil ang subscription sa serbisyo.

 • Mag-subscribe:
 • Itigil:

Pagtatalaga ng Mailbox:

 • Idayal ang sa inyong telepono upang mapakinggan ang inyong gabay para sa mga bagong gumagamit, pagkatapos sundin ang tagubilin upang magrekord ng inyong personal na pagbati at upang magbuo ng isang password.

Upang makuha ang voice message:

 • Idayal ang sa inyong telepono; o
 • Idayal ang 9208921gamit ang ibang telepono

Upang tumanggap ng mensaheng fax:

 • Ide-activate ang anumang katangian para sa call forwarding at patayin ang inyong telepong mobil.

Upang mag-imprinta ng mensaheng fax:

 • Idayal anggamit ang inyong makinang fax kasama ang telepono.
 • Kung ang kliyente ay mag-subscribe ng Call Forwarding at Voice Mail Service, ang lahat na papasok na tawag ay awtomatikong ibabaling sa Voice Mail. Maaaring I-divert ng kliyente ang mga tawag sa nakatalagang numero na kanyang nais.

Serbisyong Call Waiting & Call Hold

Sa pamamagitan ng feature na Call Waiting, maaari mong masagot ang isa pang papasok na tawag kahit may kausap ka na sa linya. Sa pamamagitan naman ng Call Hold, maaari kang makatawag sa isa pang numero habang naka-hold ang kasalukuyang kausap sa linya.

Pag-activate:
Pag-deactivate:
Pag-alam sa status ng serbisyo:

Serbisyong Conference Call

Ang maraming partido na teleconference ay nagpapahintulut ng ibat-ibang partido mula sa ibang lugar na magkasabay na ikinokonekta, dulot ay praktikal at episyente na pamamaraan ng komunikasyon.

Pag-activate:
Pag-deactivate:
Pag-alam sa status ng serbisyo:

Pagset-up ng conference call

 1. makiusap sa caller A na maghintay muna, pagkatapos ay pindutin ang 2
 2. I-dial ang telephone number ni caller B
 3. Pindutin ang 3

Upang kausapin ang isang partido at I-hold ang kabilang partido

 1. Pindutin ang 2 pagkatapos ay 1 (caller A) o 2 (caller B) pumili kung sino ang nais na kausapin
 2. Upang ipagpatuloy ang usapan ng naghihintay na partido, pindutin ang 3

SMS o Text

Magpadala ng Mensahe (e.g. Nokia handset)

 • Piliin ang "Menu", "Message", pagkatapos piliin ang ang "Write Message" / "Message Editor" / "Send New".
 • Bumuo ng mensahe pagkatapos piliin ang "Send" / "Send Message"
 • Ilagay ang "Numero ng Teleponong Mobil" (kapag magpadala ng internasyunal na SMS, ilagay ang + or at country code) at pindutin ang "OK"

Serbisyong Mobile Data

Sa "Serbisyong Mobile Data", maaaring magpadala at tumanggap ang mga customer ng mga data file gamit ang kanilang handset. Iba't ibang klaseng serbisyong data ang inyong mae-enjoy gamit ang Serbisyong Mobile Data. Maaaring mag-enjoy ng Mobile Data Service kaagad kapag activate ang SIM kard.

 

Pag-download ng Handset Setting para sa "Serbisyong Mobile Data"

Download Data Transmission Setting to Your Handset
Please click here for Inquiry.

 

Mag-subscribe & I-cancel ang "Mobile Data na Package"

Maaari kang pumili ng sariling Mobile Data Package na naaayon sa inyong pangangailangan. Sundan lamang ang mga patakaran sa ibaba para mag-subscribe o Ide-activate ang package:

4G Local Data Package (30 Days) Mag-subscribe:
Ide-activate:
3G Lite Local Data Package Mag-subscribe:
Ide-activate:
4G Mobile Data Package Mag-subscribe:
Ide-activate:
Idayal ang *103*11# kung gusto po ninyo itigil kaagad ang ginagamit na data package.
 

PIN Code

Ang nakatalagang code ng SIM kard ay "8888". Ang tatlong sunud-sunod na pagkabigo sa pagpindot ng PIN code ay permanenteng magsasara sa inyong SIM kard. Ang CMHK ay walang pananagutan sa anumang pagkakataon anumang mga pinsala at pagkawalang mangyayari.

Pang-umpisang Pakete
Presyo Stored Value Bisa
$60 $60 90 araw
 • Ang stored value ay ginagamit sa pagbawas ng mga singil sa lokal, roaming, IDD na mga tawag at sa lahat ng value-added services.
Halaga at Bisa ng Refill
Paraan sa Pag-Refill Halaga ng Refill Bisa
Refill Voucher $20 30 araw
$50 & $100 180 araw
Flexi-Fill / Auto-Fill using credit card / Octopus Self-service $10 - $49
$20 - $49 (for credit card)
30 araw
$50 o pataas 180 araw
Auto-fill via CMHK's service plan account $5 - $49 63 araw
$50 - $100 180 araw
PPS $30 - $49 30 araw
$50 o pataas 180 araw

 

 

Singil sa Serbisyo
Mga Singil Para sa Lokal na Airtime
Intra-network $0.03 /min
Inter-network $0.06 /min
IDD Singil sa IDD
(basehan ay sa bawat 6- na segundo)
+
Singil sa lokal inter-network na airtime
(ang basehan ay sa bawat minuto)
Internasyunal Call Forward Taripa ng Internasyunal Call Forward

 

Data Roaming Serbisyo
Bansa Bayad-kada-paggamit na sisingilin (HKD) Pinakamalaking Singil kada araw (HKD) Bilis ng Data Puna
Philippines $1/MB $38 Kecepatan Penuh Kecepatan Data Akan di Sesuaikan ke 128Kbps, Setelah Penggunaan Harian Melebihi 500Mb
Mainland China 
Macau

*Kabayan Data Roaming Taripa

 

Short Message Service (SMS)
Pagpapadala ng Lokal SMS sa Hong Kong1
Sa Intra-network na numero

Libre

Paunawa: Ang bagong singil sa serbisyo ng Intra-SMS ay magiging epektibo mula ika-27 ng Disyembre, 2018. Ang unang 300 Intra-SMS bawat buwan ay walang bayad at pagkatapos noon ang magiging singil na ay $0.1 bawat Intra-SMS.

Sa Inter-network na numero $0.50/SMS
Pagpapadal ng Internasyunal SMS sa Hong Kong1,2
Sa Philippines, Taiwan, Australia, Brunei, Kuwait, UAE, UK, Saudi Arabia, USA, Canada, Singapore, South Korea, Japan $0.50/SMS
Sa Indonesia, Malaysia $0.36/SMS
Sa India, Pakistan, Nepal, Kenya, South Africa $0.99/SMS
Sa Thailand, Macau $1.00/SMS
Sa iba pang bansa/ rehiyon $2.00/SMS
 1. Ang pagsingil ay ipapatupad ayon sa bilang ng mga tumatanggap ng tawag. Ang ekstrang halaga na $3 ay kinakailangan para sa pagpapadala ng SMS habang gumagala. Ang mga may fixed-line ay maaari lamang tumanggap ng text messages sa pamamagitan ng angkop na fixed-line handset.
 2. Ang pagpapadala ng internasyunal na SMS ay depende sa pamamalakad ng mga network operators sa ibayong dagat. Para sa mga kumpletong listahan ng bansa / rehiyon at maaaring gamitin na mga network operator, mangyaring I-click dito

Ang mga kustomer ay dapat kunin ang pagsang-ayon ng tatanggap ng tawag bago ipadala ang anumang promosyonal o katulad na mensahe.

Multimedia Messaging Service (MMS)3
Pagpapadala ng MMS $0.5/MMS
Surcharge sa pagpapadala ng internasyunal MMS $3/MMS
Download na Serbisyo4 Bayarin5
Connecting Tone
    I-download connecting tone
$15 / buwan12
$5

 

Serbisyong Impormasyon Bayarin 198 Financial Link (sa Intsik) $1/min + inter-network airtime *185# Daily Nuggets Libre
Ibang Mga Serbisyo Bayarin
Caller Number Display Libre
Missed Call Alert Libre
Load Sharing $0.2/transakyon
Pass-A-Load
Operator Load Amount (PhP) Charged Amount (HKD)
Globe / Sun PhP50 HK$14
PhP150 HK$31
PhP300 HK$61
PhP500 HK$97
Smartgold PhP50 HK$14
PhP115 HK$25
PhP300 HK$61
PhP500 HK$97
Call Forwarding $15 / buwan7
Voice & Fax Mailbox $15 / buwan7
- Pagkuha ng voice message Idayal ang 218 sa inyong telepono Pagbawas ng Intra-network na airtime8
Idayal ang 92089218 sa inyong telepono Pagbawas ng Inter-network na airtime8
- Pag-printa ng fax message Idayal ang 92089218 sa pamamagitan ng fax machine Libre
Serbisyong Call Waiting & Call Hold9 Libre
Serbisyong Conference Call 10 Libre

Serbisyong Mobile Data11

- 4G Lokal na Serbisyong Mobile Data13

$1/MB

(Daily capped $28/day)

90-Day Mobile Data Package7
- 4G Local Data Package (90 Days)7,18
Walang hangganang paggamit^
^During data package validity period (starting from subscription until the 30th day 23:59 (HK time), max. local data access speed is 21Mbps for first 20GB data usage, thereafter is 2Mbps, data usage is reset on every 30 days. P2P applications (including BitTorrent) are not supported

$218

30-Day Mobile Data Package7

- 4G Local Data Package (30 Days)7,15

 • Walang hangganang paggamit^

^During data package validity period (starting from subscription until the 30th day 23:59 (HK time), max. local data access speed is 21Mbps for first 20GB data usage, thereafter is 2Mbps. P2P applications (including BitTorrent) are not supported.

$88

30-Day Mobile Data Package7

- 3G Lite 30-day Local Data Package14

 • Walang hangganang paggamit^

^Ang maximum local data access speed ay 384kbps. Tethering, P2P applications (incl. BitTorrent)ay hindi suportado. Itoy naaangkaop lang sa paggamit ng handset.

$68

10-Day Mobile Data Package7

- 4G Lite 10-day Local Data Package7,14

 • Walang hangganang paggamit^

^Ang maximum local data access speed ay 384kbps. Tethering, P2P applications (incl. BitTorrent)ay hindi suportado. Itoy naaangkaop lang sa paggamit ng handset.

$35

5-Day Mobile Data Package7 

- 4G/3G 5-day Mobile Data Package16,17

 • 100MB/day
 • 150 Intra-network call minutes
$38
2-Day Mobile Data Package
- 4G Local Data Package (2 Days)19
Walang hangganang paggamit^
^During data package validity period (starting from subscription until the 3rd day 23:59 (HK time), max. local data access speed is 21Mbps for first 3GB data usage, thereafter is 128kbps. P2P applications (including BitTorrent) are not supported
$20
Mula sa ika-17 ng Abril,2020 itong pay-as-you-go "4G/3G lokal data serbisyo"- ang singil ay 1/MB (capped araw araw ay $28/araw) ay magiging suspendido. Para ma-enjoy ang aming data serbisyo, paki-subskripsiyon sa aming 4G Lokal Data Package.
 1. Mangyaring i-check ang handset model na ginagamit sa pagtanggap ng content, kung ito ay compatible sa network na tatanggap. Sapagkat ang kliyente ay sisingilin pa rin kahit na ang pagpapadala ay hindi nagtagumpay
 2. Ang CMHK ay walang pananagutan sa anumang nilalaman na nasa handset na pinalitan dahil sa proseso ng download. Ang mga nilalaman ng download ay hindi maaari sa mga gumagamit ng fixed-line.
 3. Para sa mga singil na detalye, maaaring sumangguni sa "Downloads & Games" na bahagi nitong website.
 4. Ang mga kustomer na mag-download ng mga content sa hindi angkop na handset ay sisingilin kahit hindi naging matagumpay ang pag-download. Ang karagdagang halaga na $0.4 ay sisingilin para sa downloading o forwarding ng content sa bawat isa na hindi kustomer ng CMHK sa Hong Kong.
 5. Ang buwanang bayad ay babawasin tuwing 10/30/90 araw. Ang serbisyo ay ihihinto ng walang paunang pasabi kung ang balance ng stored value ay din a sapat. Dapat siguruhin ng customer na may sapat na stored value ang card at mag-subscribe muli sa serbisyo para magamit ito.
 6. Ang intra-network airtime ay mababawas sa pagtawag sa 218 upang ma-akses ang iyong mailbox. Ang inter-network airtime ay mababawas sa pagtawag sa 92089218 upang ma-akses ang iyong mailbox.
 7. Sa paggamit ng Call Waiting at Call Hold na feature, magbabayad ang subscriber ng airtime charge para sa unang tawag na sinagot, at sa iba pang tawag na sinagot o nai-hold kasabay ng nauna. (May IDD charge sa mga IDD na tawag
 8. Kapag ginagamit ang Conference Call feature, kinakailangang bayaran ng subscriber ang lahat na airtime charge ng nakakonektang linya.
 9. Sa simula ng bawat koneksiyong data, may $5 na stored value na rereserba. Ang reserbang stored value ay di magagamit sa pagbawas ng ibang singil hanggang ang koneksiyon ng data ay diskonektado na.
 10. Serbisyong Mobile Data na singil sa transmisyon ay kailangan.
 11. Kapag ang paggamit ng  lokal na data ay umabot sa 150MB ng naayon sa local data na paggamit sa pagitan ng 00:00-23:59 (Oras sa HK)araw araw, maari mo pa ring tangkilikin ang data serbisyo sa Hong Kong, ang bilis ng pag-access ay pinapanatili sa di bababa sa 128kbps. Tethering, PSP application kasali ang Bit Torrent ay hindi supportado pagkatapos noon.
 12. Ang maximum local data access speed ay 384kbps. Tethering, P2P application (incl.BitTorrent) ay hindi suportado. Itoy naaangkaop lang sa paggamit ng handset, hindi sa mga devices na may screen na sobra sa 7".
 13. During data package validity period (starting from subscription until the 30th day 23:59 (HK time), max. local data access speed is 21Mbps for first 20GB data usage, thereafter is 2Mbps. P2P applications (including BitTorrent) are not supported.
 14. Kapag ang paggamit ng  lokal na data ay umabot sa 100MB ng naayon sa local data na paggamit sa pagitan ng 00:00-23:59 (Oras sa HK)araw araw, maari mo pa ring tangkilikin ang data serbisyo sa Hong Kong, ang bilis ng pag-access ay pinapanatili sa di bababa sa 128kbps. Tethering, PSP application kasali ang Bit Torrent ay hindi supportado pagkatapos noon.
 15. Ang libreng intra-call mins ay may bisa lamang sa loob ng 5days at ito ay mawawala pagkatapos.
 16. Habang ang data pakete (package) ay may bisa mula sa subskripsiyon hanggang ika-30 araw 23:59 (HK time), pinakamataas na Lokal data sablay ng 21Mbps para sa na unang 20GB data na ginamit, ang gamit sa data ay ma-reset kada 30 araw. P2P applications (kasama yun piraso ang torrent) ay di suportado.
 17. Habang ang data pakete (package) ay may bisa mula sa subskripsiyon hanggang sa ikatlong araw 23:59 (HK time) pinakamataas na unang 3GB sa paggamit ng data, pagkatapos ay 128kbps. P2P applications (kasama yun piraso ang torrent) ay di suportado.

 

Pagkawala at Pagpapalit
 • Kapag nawala ang inyong SIM kard, mangyaring tawagan ang 12580 upang iulat ang pagkawala ng kard sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng halagang nagamit bago naiulat ang pagkawala ay hindi na maibabalik.
 • Upang makakuha ng panibagong kard na may parehong numero ng teleponong mobil at mapanatili ang balanse matapos maiulat ang pagkawala, dalhin lamang ang card holder na orihinal na nakalakip sa SIM kard at bumisita sa CMHK Customer Care Centre upang palitan ayon lamang sa nakatalagang bisa ng inyong SIM kard.
 • Sa pagpapalit ng kard, kinakailangan na mag refill ng hindi bababa sa $100 agad-agad o magbayad ng $10 na replacement handling fee.
 • Kung may problema ang inyong SIM kard, maaring dalhin sa CMHK Customer Care Centre upang ito ay mapalitan.

 

Distribution Channels

Ang CMHK "Kabayan" Prepaid SIM Kard ay makukuha sa mga CMHK outlet / Sentro ng Pangangalaga sa mga Kustomer at mga authorized dealers.

 

 

Exclusive Distributor:

Shop 355, 3/F World-wide House, No.19 Des Voeux Road, Central

Tel: 2211 7799

 

Mga Kasunduan at Kondisyon
 • CMHK Prepaid SIM Cards cannot be used for calls to Infoline Call numbers with "900" prefix.
 • The use of the individual service shall be subject to such terms and conditions as stated on the relevant service leaflet or on CMHK relevant web page.
 • The dialing method for the roaming service of "Kabayan" Prepaid SIM Card is different from that of the general roaming service. Please refer to the User Guide or website of "Roaming Dialing Methods" for details.
 • The SIM Card is non-refundable and non-returnable.
 • The SIM Card must be activated on or before the expiry date stipulated thereon.
 • CMHK's administration or service monthly fee (if any) shall be deducted from the CMHK Prepaid SIM Card.
 • When all stored value has been used up or the remaining stored value shall be inadequate for the deduction of administrational or service monthly fee, the service of SIM Card will be suspended.
 • Where a SIM Card has expired, or where service has been suspended for more than 30 days due to whatever reason, or where service has been terminated due to whatever reasons, the remaining stored value (if any) shall be non-refundable and non-transferable.
 • The stored value of CMHK "Kabayan" Prepaid SIM Card shall be valid for 30 days starting from the activation date, subject to the activation taking place within the stipulated validity period. For port-in customers switching with their own mobile number, the stored value validity period starts from the day the mobile number is successfully ported in.
 • CMHK will not be liable for any damages, however arising, of the card or responsible for repairing and making good therefor.
 • The mobile number is assigned randomly and Customer cannot return, choose or request to change to other mobile numbers. Customer will not be able to keep the allocated mobile number once the SIM Card has expired, or where its service has been suspended for more than 30 days due to whatever reasons or where its service has been terminated due to whatever reasons.
 • Calculation of call airtime is based on the network report of CMHK. In case of dispute, the statement of CMHK is conclusive and binding. All calculations are subject to such prevailing rates or tariffs as CMHK shall from time to time impose.
 • CMHK reserves its absolute right to change the terms and conditions relating to the use of the SIM card including but not limited to the airtime or SMS tariffs or rates at any time without prior notice to or consent from the Customer.
 • CMHK is entitled at their full discretion to temporarily suspend any or all of the Services without notice to the Customer for the purpose of preventing any improper or abnormal use of CMHK's network or resources, fraudulent or deceptive acts until CMHK is satisfied that the Customer has ceased such acts or the relevant investigation has been completed. CMHK may assess abnormal usage based on comparisons to the usage patterns and levels of CMHK’s other customers, and/or based on whether such usage level is considered to have affected our other customers' ability to optimally use the same network or service.
 • The above information and rates are subject to change without prior notice.
 • Any change or amendment will be published on CMHK website.
 • In case of any dispute, the English version of this document shall prevail.
 • Any change or amendment will be published on CMHK website.
 • For the details of the Terms and Conditions, pls. refer to http://www.hk.chinamobile.com/en/corporate_information/Customer_Service/contract_terms_conditions/customer-support-t-n-c.html.
Top