Kabayan 4G/3G Data Prepaid SIM Card
Kabayan 4G/3G Data Prepaid SIM Card
Price $38 Online Price $37
Kabayan 4G/3G Data Prepaid SIM Card

Ang CMHK "Kabayan" 4G/3G Data Prepaid SIM Card ay nag aalok ng mataas na kalidad sa serbisyo ng tawag at data para sa mga Filipino sa Hong Kong

 • Magsubscribe ng 4G Local Data Package para madaling ma-enjoy ang 4G na serbisyo sa halagang $98/30 days lamang.
 • Ang "Load Sharing" ay mabibili na.
 • Ang unang 300 Intra-SMS bawat buwan ay walang bayad at pagkatapos noon ang magiging singil na ay $ 0.1 bawat Intra-SMS
 • Higit na mababang Intra-network airtime
 • Walang monthly charge
 • Hindi na kailangan ang magpa-register o magpakita ng proof of address

CMHK "Kabayan" 4G/3G Data Prepaid SIM Card offers high quality Voice and Data service for Filipino in Hong Kong

 • Subscribe 4G Local Data Package to enjoy data service easily at only $98/30 days.
 • "Load Sharing" is available.
 • The first 300 intra-SMS per month will be free of charge and thereafter rate will be $0.1 per intra-SMS
  • Lower Intra-network airtime
  • No monthly charge
  • No registration or address proof needed

 

Top