Kabayan 2G Data Prepaid SIM Card
Price $38
Kabayan 2G Data Prepaid SIM Card

Ang CMHK "Kabayan" Prepaid SIM Card ay nag aalok ng mataas na kalidad sa serbisyo ng tawag para sa mga Filipino sa Hong Kong

 • Ang BAGONG "Load Sharing" ay mabibili na.
 • Magpa-rehistro ng Connecting Tone sa unang beses sa panahon ng promosyon : libre ang serbisyo sa unang buwan + isang libreng connecting tone na iyong napili sa unang buwan!(Ang alok ay may bisa ng limitadong panahon lamang)
 • Bagong #335 connecting tone service hotline sa Filipino. Mag-register na ngayon para sa 1 libreng connecting tone na gusto mo sa unang buwan.
 • LIBRENG walang limit na SMS o text sa kapwa CMHK
 • Higit na mababang Intra-network airtime - tumawag sa kapwa CMHK sa halagang $0.06/min lamang
 • IDD sa Pilipinas kasing - mura sa $1.0/min
 • Walang monthly charge
 • Hindi na kailangan ang magpa-register o magpakita ng proof of address

CMHK "Kabayan" Prepaid SIM Card offers high quality Voice service for Filipino in Hong Kong

 • NEW "Load Sharing" is now available.
 • Register for Connecting Tone for the first time during promotional period: first month's service fee waived + a connecting tone of your own choice for free in the 1st month (Offer is available for a limited time only).
 • New #333 connecting tone service hotline in English. Register now to get 1 free connecting tone of your choice in the first month.
 • FREE unlimited SMS to other CMHK customers
 • Lower Intra-network airtime - call other CMHK customers for only $0.06/min
 • IDD to the Philippines as low as $1.0/min
 • No monthly charge
 • No registration or address proof needed
Paraan sa Pag-Refill

1. Refill Voucher

Bumili ng "$20 Kabayan Refill Voucher"  "$50 Kabayan Refill Voucher" sa alinmang CMHK outlet o mga authorized dealer, at sa inyong telepono:

 • Pindutin ang(16-digit activation code) ;
 • Tumawag sa at sundin ang mga tagabulin sa pagpasok ng 16-digit activation code;
 • Tumawag sa gamit ang alinmang touch-tone na telepono, sundin ang voice prompt sa pagpasok ng Prepaid SIM Kard Mobil na Numero at 16-digit activation code

2. Octopus Self-service Payment

Bisitahin ang CMHK outlet at mag-refill gamit ang Octopus Self-Service Payment Machine sa iyong Octopus at pumili ng nais na I-refill na halaga ($10 ang pinakamababa).

 

3. Flexi-Fill

Bumisita sa CMHK' outlet at pumili ng anumang halagang Refill na iyong nais (pinakamababa ay $10). Ang aming tauhan ay handang tumulong sa pag-refill ng iyong SIM kard.

 

4. Auto-Fill

Bumisita sa mga CMHK oulet at mag-apply ng automatic refill gamit ang inyong credit kard. Maari ninyong pagpasiyahan ang natitirang balanse na ilagay sa Auto-Fill (pinakamababa ay $10), at alinmang halaga ng refill sa pagitan ng $10 hanggang $300 (dapat ay nasa multiples ng $10).

 

5. PPS

Refill sa pamamagitan ng PPS hotline o website. (Merchant code:)

 • Kailangang i-activate ng customer ang SIM kard bago mag-refill.
 • Ang PPS request ay di aabot ng 15 minutes ang proseso.
Value-Added Services

 

Gabay Para sa Gumagamit

Pag-activate ng Serbisyo

Gawin ang unang tawag na Lokal o IDD dito sa HongKong (o tumawag sa numerong toll-free) para sa pagsasa-aktibo ng inyong SIM kard. (Kapag ang inyong tawag ay konektado na sundin lamang ang system's voice prompt para sa pagpili ng wika, pagkatapos ay isasaad ng sistema ang numero ng inyong mobil na telepono, nakaipong halaga at petsa ng pagsasawalang bisa ng inyong SIM kard. Ang mga karagdagang impormasyon ay ipapadala sa inyong telepono sa pamamagitan ng SMS o txt.)

Ang SIM Kard ay may bisa hanggang 90 na araw umpisa sa petsa ng pag-activate.

Pagberipika ng Numero ng Teleponong Mobil, Natitirang Balanse at Petsa ng Pagsasawalang Bisa

 1. Pindutin ang; o
 2. Tumawag sa

Load Sharing

Sa Load Sharing maaari ka nang mag-pasa ng load sa kapwa Kabayan Prepaid SIM Kard customer.

Pindutin angtelephone number ng tatanggapIpapasa na load

 • Kinakailangang aktibo ang sariling Prepaid SIM kard at nang tatanggap
 • Ang pinakamababang pasa-load ay $2/bawat padala
 • Hindi ma-extend ang stored value validity period kung gamit ang serbisyo

Pass-A-Load

Puwede ka nang mag-share ng load sa Pilipinas Prepaid users,gamit ang USSD code.
Maglipat/magpadala ng kredito sa tagatanggap sa Pilipinas:

Pindutin ang(Code ng bansa)(Numero ng tagatanggap)Halaga

Halimbawa:Magpadala ng PhP50 sa Pilipinas na numero.

Pindutin ang9XXXXXXXXX

 • Isang pagkumpirmang SMS ang matatanggap pag ang transaksyon ay matagumpay na napadala.

IDD

 • Pindutin ang o (Country Code) (Area Code) (Numero ng Telepono)
  (Ang SIM kard ay hindi makakasuporta ng mga tawag na Internasyunal operator assisted)

Missed Call Alert (Libre)

Kung ang inyong mobil na telepono ay abala, out of coverage, naka-off o walang sumasagot, ang serbisyong "Missed Call Alert" ay makakakuha at makaka-store ng numero, petsa at oras ng taong tumawag sa inyo. Kapag kayo'y available na muli, ang impormasyon ay ipapadala sa inyo sa SMS.

 • Pag-activate:
 • Ide-activate:
 • Magtanong tungkol sa serbisyo:
 • Para lamang sa mga tumatawag na aktibo ang Calling Number Display function.
 • Hindi magagamit ang Missed Call Alert Function kung gamit din ninyo ang function na call forward at voicemailbox.
 • Ang alerto ay kusang mawawala kung ang inyong mobil na telepono ay hindi maaabot sa matagal na panahon.

Serbisyong Call Forwarding

Upang i-forward ang inyong papasok na mga tawag tungo sa isang nakatalagang numero ng telepono, idayal at pindutin ang mga sumusunod na short code sa inyong mobil na telepono upang mag-subscribe at i-activate ang serbisyo.

 • Mag-subscribe:
 • Itigil:

I-activate o Ide-activate ang Call Forwarding:

Lahat na Call Forward I-activate: (Nakatalagang Numero)
Ide-activate:
Pasulong Na Tawag Kapag Di Maabot I-activate: (Nakatalagang Numero)
Ide-activate:
Pasulong Na Tawag Kapag Abala I-activate: (Nakatalagang Numero)
Ide-activate:

Pangungusap:Para mabuksan ang paggamit na pagpapasulong ng tawag (maliban sa pagpapasulong ng lahat ng tawag). Dapat siguraduhin ng customer na ang kanilang PREPAID CARD ay may sapat na halaga para sa 6 na minuto o kaya'y higit pa para sa pagtanggap ng tawag (para sa roaming, ang halaga ng pagbawas ay kukuwentahin base sa ROAMING SERVICE TARIFF), kung hindi ang kahilingan sa pagpapasulong ng tawag ay mabibigo."

Voice at Fax Mailbox (sa Ingles at Intsik)

Pindutin ang sumusunod na short code upang mag-subscribe o itigil ang subscription sa serbisyo.

 • Mag-subscribe:
 • Itigil:

Pagtatalaga ng Mailbox:

 • Idayal ang sa inyong telepono upang mapakinggan ang inyong gabay para sa mga bagong gumagamit, pagkatapos sundin ang tagubilin upang magrekord ng inyong personal na pagbati at upang magbuo ng isang password.

Upang makuha ang voice message:

 • Idayal ang sa inyong telepono; o
 • Idayal ang 9208921gamit ang ibang telepono

Upang tumanggap ng mensaheng fax:

 • Ide-activate ang anumang katangian para sa call forwarding at patayin ang inyong telepong mobil.

Upang mag-imprinta ng mensaheng fax:

 • Idayal anggamit ang inyong makinang fax kasama ang telepono.
 • Kung ang kliyente ay mag-subscribe ng Call Forwarding at Voice Mail Service, ang lahat na papasok na tawag ay awtomatikong ibabaling sa Voice Mail. Maaaring I-divert ng kliyente ang mga tawag sa nakatalagang numero na kanyang nais.

Serbisyong Call Waiting & Call Hold

Sa pamamagitan ng feature na Call Waiting, maaari mong masagot ang isa pang papasÆÙuk na tawag kahit may kausap ka na sa linya. Sa pamamagitan naman ng Call Hold, maaari kang makatawag sa isa pang numero habang naka-hold ang kasalukuyang kausap sa linya.

Pag-activate:
Pag-deactivate:
Pag-alam sa status ng serbisyo:

Serbisyong Conference Call

Ang maraming partido na teleconference ay nagpapahintulut ng ibat-ibang partido mula sa ibang lugar na magkasabay na ikinokonekta, dulot ay praktikal at episyente na pamamaraan ng komunikasyon.

Pag-activate:
Pag-deactivate:
Pag-alam sa status ng serbisyo:

Pagset-up ng conference call

 1. makiusap sa caller A na maghintay muna, pagkatapos ay pindutin ang 2
 2. I-dial ang telephone number ni caller B
 3. Pindutin ang 3

Upang kausapin ang isang partido at I-hold ang kabilang partido

 1. Pindutin ang 2 pagkatapos ay 1 (caller A) o 2 (caller B) pumili kung sino ang nais na kausapin
 2. Upang ipagpatuloy ang usapan ng naghihintay na partido, pindutin ang 3

SMS o Text

Magpadala ng Mensahe (e.g. Nokia handset)

 • Piliin ang "Menu", "Message", pagkatapos piliin ang ang "Write Message" / "Message Editor" / "Send New".
 • Bumuo ng mensahe pagkatapos piliin ang "Send" / "Send Message"
 • Ilagay ang "Numero ng Teleponong Mobil" (kapag magpadala ng internasyunal na SMS, ilagay ang + or at country code) at pindutin ang "OK"

Serbisyong Mobile Data (GPRS)

Sa "Serbisyong Mobile Data", maaaring magpadala at tumanggap ang mga customer ng mga data file gamit ang kanilang handset. Iba't ibang klaseng serbisyong data ang inyong mae-enjoy gamit ang Serbisyong Mobile Data.

I-aktiba at I-deaktiba ang "Serbisyong Mobile Data"

I-aktiba:

Pindutin ang sa GPRS na handset para i-aktiba ang MMS na serbisyo at GPRS na serbisyo.

Makakatanggap ka ng Intsik at Ingles na kumpirmasyong SMS kapag ang mga serbisyo ay na-aktiba na.

Deaktiba:

Pindutin ang sa iyong handset para i-deaktiba.

Pag-download ng Handset Setting para sa "Serbisyong Mobile Data"

Download Data Transmission Setting to Your Handset
Please click here for Inquiry.

Mag-subscribe & I-cancel ang "Mobile Data na Package"

Mag-subscribe sa $48 "Mobile Data na Package" para ma-enjoy na paggamit ng data kada buwan. Sundan lamang ang mga patakaran sa ibaba para mag-subscribe o i-cancel ang package:

 • Mag-subscribe:
 • I-cancel:
Idayal ang *103*11# kung gusto po ninyo itigil kaagad ang ginagamit na data package.

Short-cuts for entering COLOR mobile portal

Nokia Press and hold the "0" key
Motorola Enter "Web Access"" "Browser"
Sony Ericsson Press and hold the 「」 key
Panasonic GD88 Press and hold the @ key
Samsung Press " and select "WWW services"
Siemens Enter "Surf & fun" "Internet" "Homepage"
Alcatel Press and hold the @ key
LG Press and hold the "" key

Paraan sa Pagdayal ng Roaming

I-activate at De-activate ang Roaming Service sa pamamagitan ng iyong Handset

 • Pag-activate ng Serbisyong Roaming (Para sa Hong Kong lamang)
  Pindutin ang
 • Ide-activate ang Serbisyong Roaming
  Pindutin ang

Mga Tagubilin sa Pagtawag

1. Direct Dial Roaming (para lamang sa China Mobile network)

Roaming na Bansa/ Rehiyon Operator Tagubilin sa Pagtawag - Outgoing na Tawag sa Hong Kong Tagubilin sa Pagtawag - Local Outgoing na Tawag Tagubilin sa Pagtawag - Outgoing na Tawag sa ibang Bansa/ Rehiyon
China CMCC + 852 (Hong Kong phone no.) Direktang i-dial ang local na numero + (country code) (area code) (phone no.)
Macau CTM
Taiwan Far EasTone
Malaysia Maxis/Digi

2. *130* Roaming

Sundin lamang ang mga pamamaraan sa pagdayal sa ibaba. Kapag nakita na ninyo ang "Request Accepted" sa iskrin ng inyong telepono, makakatanggap kayo ng tawag mula sa aming system sa ilang sandali. Kapag natanggap na ninyo ang tawag, kayo ay ikokonekta sa numero ng teleponong dinayal ninyo.

 • Mga Papalabas na Tawag papuntang Hong Kong
  Pindutin ang(numero ng telepono sa HK)
  (Hindi na kinakailangan ang pagdayal ng HK country code na "852")
 • Mga Papalabas na Lokal na Tawag / Mga Tawag papunta sa Ibang Bansa/ Rehiyon
  Pindutin ang (code ng bansa) (code ng area) (numero ng telepono)

Refill, Pagberipika ng Numerong Mobil, Balanse at Petsa ng Pagsasawalang Bisa sa ibayong dagat

 • Refill gamit ang refill voucher:
  Pindutin ang (16-digit activation code)
 • Pagberipika ng numero ng telepono, natitirang balanse at petsa ng pagsasawalang bisa ng SIM Kard / Serbisyong Call Forwarding / Voice at Fax Mailbox:
  Pindutin ang
 • Ang hinihinging impormasyon ay ipapadala sa inyong telepono sa pamamagitan ng sms o text.

Voice Mailbox

 • Pagtatalaga ng maibox / pagkuha ng mensahe: Pindutin ang

Paraan sa Pagdayal ng Internasyunal Call Forward

Kapag na-activate na ninyo ang inyong Call Forwarding Service, Maaari na ninyong i-activate o ide-activate ang Serbisyong Internasyunal Call Forward sa Hongkong o ibayong dagat, anumang oras na inyong nais, ito ay libre. Pindutin lamang ang mga short code:

 • Pag-activate ng Internasyunal Call Forward:
  Pindutin ang(Country Code) (Area Code) (Lokal na numero ng telepono)
  hal. Ipasulong sa Fixed-Line na numero sa Pilipinas:
  (Lokal na numero ng telepono)
 • Ide-activate ang Internasyunal Call Forward:
  Pindutin ang

Kapag kayo ay nasa Hong Kong maaring i-activate o ide-activate ang inyong Serbiyong International Call Forward sa pagtawag sa 197197.

PIN Code

Ang nakatalagang code ng SIM kard ay "8888". Ang tatlong sunud-sunod na pagkabigo sa pagpindot ng PIN code ay permanenteng magsasara sa inyong SIM kard. Ang CMHK ay walang pananagutan sa anumang pagkakataon anumang mga pinsala at pagkawalang mangyayari.

Pang-umpisang Pakete
Presyo Stored Value Bisa
$38 $38 30 araw
 • Ang stored value ay ginagamit sa pagbawas ng mga singil sa lokal, roaming, IDD na mga tawag at sa lahat ng value-added services.
Halaga at Bisa ng Refill
Paraan sa Pag-Refill Halaga ng Refill Bisa
Refill Voucher $20 30 araw
$50 180 araw
Flexi-Fill / Auto-Fill $10 - $49 30 araw
$50 o pataas 180 araw
PPS $30 - $49 30 araw
$50 o pataas 180 araw
 • Ang PPS request ay di aabot ng 15 minutes ang proseso.
Singil sa Serbisyo
Mga Singil Para sa Lokal na Airtime
Intra-network $0.06 /min
Inter-network $0.15 /min
IDD Singil sa IDD
(basehan ay sa bawat 6- na segundo)
+
Singil sa lokal inter-network na airtime
(ang basehan ay sa bawat minuto)
Roaming Singil sa Roaming
Internasyunal Call Forward Taripa ng Internasyunal Call Forward

 

Short Message Service (SMS)
Pagpapadala ng Lokal SMS sa Hong Kong1
Sa Intra-network na numero

Libre

Paunawa: Ang bagong singil sa serbisyo ng Intra-SMS ay magiging epektibo mula ika-27 ng Disyembre, 2018. Ang unang 300 Intra-SMS bawat buwan ay walang bayad at pagkatapos noon ang magiging singil na ay $0.1 bawat Intra-SMS.

Sa Inter-network na numero $0.50/SMS
Pagpapadal ng Internasyunal SMS sa Hong Kong1,2
Sa Philippines, Taiwan, Australia, Brunei, Kuwait, UAE, UK, Saudi Arabia, USA, Canada, Singapore, South Korea, Japan $0.50/SMS
Sa Indonesia, Malaysia $0.36/SMS
Sa India, Pakistan, Nepal, Kenya, South Africa $0.99/SMS
Sa Thailand, Macau $1.00/SMS
Sa iba pang Bansa/ Rehiyon $2.00/SMS
 • Ang pagsingil ay ipapatupad ayon sa bilang ng mga tumatanggap ng tawag. Ang ekstrang halaga na $3 ay kinakailangan para sa pagpapadala ng SMS habang gumagala. Ang mga may fixed-line ay maaari lamang tumanggap ng text messages sa pamamagitan ng angkop na fixed-line handset.
 • Ang pagpapadala ng internasyunal na SMS ay depende sa pamamalakad ng mga network operators sa ibayong dagat. Para sa mga kumpletong listahan ng bansa / destinasyon at maaaring gamitin na mga network operator, mangyaring I-click dito

Ang mga kustomer ay dapat kunin ang pagsang-ayon ng tatanggap ng tawag bago ipadala ang anumang promosyonal o katulad na mensahe.

Multimedia Messaging Service (MMS)3
Pagpapadala ng MMS $0.5/MMS
Surcharge sa pagpapadala ng internasyunal MMS $3/MMS
Download na Serbisyo4 Bayarin5
True Tone $10 - 1513
MMS Download $8 - 15
Colour Wallpaper $5 - 10
Theme $1513
Screen Saver $1013
Connecting Tone
    I-download connecting tone
$15 / buwan13
$5

Ang serbisyo(True Tone, MMS Download, Colour Wallpaper, Theme and Screen Saver) ay matatapos na sa ika labing anim ng disyembre 2014. Ang lahat ng nilalaman na naipasok na ay di apektado.

 

Serbisyong Impormasyon Bayarin
198 Financial Link (sa Intsik) $1/min + inter-network airtime

 

Ibang Mga Serbisyo Bayarin
Caller Number Display Libre
Missed Call Alert Libre
Load Sharing $0.2/transakyon
Pass-A-Load
Operator Load Amount (PhP) Charged Amount (HKD)
Globe / Sun PhP50 HK$14
Php150 HK$31
Php300 HK$61
PhP500 HK$97
Smartgold PhP50 HK$14
PhP115 HK$25
PhP300 HK$61
PhP500 HK$97
Call Forwarding $15 / buwan7
Voice & Fax Mailbox $15 / buwan7
- Pagkuha ng voice message Idayal ang 218 sa inyong telepono Pagbawas ng Intra-network na airtime8
Idayal ang 92089218 sa inyong telepono Pagbawas ng Inter-network na airtime8
- Pag-printa ng fax message Idayal ang 92089218 sa pamamagitan ng fax machine Libre
Serbisyong Call Waiting & Call Hold9 Libre
Serbisyong Conference Call 10 Libre

Serbisyong Mobile Data11,12
- Lokal na Serbisyong Mobile Data
- Serbisyong GPRS Roaming

 • China
 • Ibang Bansa/ Rehiyon

- 30-Day Mobile Data & Wi-Fi Package7,13
(3GB usage limit, with effect from 8 Jun 2015)

 
$0.003/KByte


$3.8/MB (Daily capped at $48)

$0.15/KByte

$38

 1. Mangyaring i-check ang handset model na ginagamit sa pagtanggap ng content, kung ito ay compatible sa network na tatanggap. Sapagkat ang kliyente ay sisingilin pa rin kahit na ang pagpapadala ay hindi nagtagumpay
 2. Ang CMHK ay walang pananagutan sa anumang nilalaman na nasa handset na pinalitan dahil sa proseso ng download. Ang mga nilalaman ng download ay hindi maaari sa mga gumagamit ng fixed-line.
 3. Para sa mga singil na detalye, maaaring sumangguni sa "Downloads & Games" na bahagi nitong website.
 4. Ang mga kustomer na mag-download ng mga content sa hindi angkop na handset ay sisingilin kahit hindi naging matagumpay ang pag-download. Ang karagdagang halaga na $0.4 ay sisingilin para sa downloading o forwarding ng content sa bawat isa na hindi kustomer ng CMHK sa Hong Kong.
 5. Ang buwanang bayad ay babawasin tuwing 30 araw. Ang serbisyo ay ihihinto ng walang paunang pasabi kung ang balance ng stored value ay din a sapat. Dapat siguruhin ng customer na may sapat na stored value ang card at mag-subscribe muli sa serbisyo para magamit ito.
 6. Ang intra-network airtime ay mababawas sa pagtawag sa 218 upang ma-akses ang iyong mailbox. Ang inter-network airtime ay mababawas sa pagtawag sa 92089218 upang ma-akses ang iyong mailbox.
 7. Sa paggamit ng Call Waiting at Call Hold na feature, magbabayad ang subscriber ng airtime charge para sa unang tawag na sinagot, at sa iba pang tawag na sinagot o nai-hold kasabay ng nauna. (May IDD charge sa mga IDD na tawag
 8. Kapag ginagamit ang Conference Call feature, kinakailangang bayaran ng subscriber ang lahat na airtime charge ng nakakonektang linya.
 9. Sa simula ng bawat koneksiyong data, may $5 na stored value na rereserba. Ang reserbang stored value ay di magagamit sa pagbawas ng ibang singil hanggang ang koneksiyon ng data ay diskonektado na.
 10. Ang Mobile Data Package ay para lamang sa paggamit ng serbisyong GPRS sa Hong Kong. May GPRS roaming na singil sa paggamit ng GPRS sa ibang bansa/ rehiyon.
 11. For subscriptions/renewals of 2G Mobile Data & Wi-Fi package($38/30 days) on/after 8 Jun 2015, mobile data connection will be terminated immediately when the usage volume exceeds 3GB (not applicable to Wi-Fi), and could only be resumed after the 30-day period. For instant resumption of the data connection within the 30-day period, to get more details or to terminate the service, please contact authorized dealer.

 

Pagkawala at Pagpapalit
 • Kapag nawala ang inyong SIM kard, mangyaring tawagan ang 12580 upang iulat ang pagkawala ng kard sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng halagang nagamit bago naiulat ang pagkawala ay hindi na maibabalik.
 • Upang makakuha ng panibagong kard na may parehong numero ng teleponong mobil at mapanatili ang balanse matapos maiulat ang pagkawala, dalhin lamang ang card holder na orihinal na nakalakip sa SIM kard at bumisita sa CMHK Customer Care Centre upang palitan ayon lamang sa nakatalagang bisa ng inyong SIM kard.
 • Sa pagpapalit ng kard, kinakailangan na mag refill ng hindi bababa sa $100 agad-agad o magbayad ng $10 na replacement handling fee.
 • Kung may problema ang inyong SIM kard, maaring dalhin sa CMHK Customer Care Centre upang ito ay mapalitan.
Distribution Channels

Ang CMHK "Kabayan" Prepaid SIM Kard ay makukuha sa mga CMHK outlet / Sentro ng Pangangalaga sa mga Kustomer at mga authorized dealers.

 

 

Exclusive Distributor:

Shop 355, 3/F World-wide House, No.19 Des Voeux Road, Central

Tel: 2211 7799

 

Mga Kasunduan at Kondisyon
 • CMHK Prepaid SIM Cards cannot be used for calls to Infoline Call numbers with "900" prefix.
 • The use of the individual service shall be subject to such terms and conditions as stated on the relevant service leaflet or on CMHK relevant web page.
 • The dialing method for the roaming service of "Kabayan" Prepaid SIM Card is different from that of the general roaming service. Please refer to the User Guide or website of "Roaming Dialing Methods" for details.
 • The SIM Card is non-refundable and non-returnable.
 • The SIM Card must be activated on or before the expiry date stipulated thereon.
 • CMHK's administration or service monthly fee (if any) shall be deducted from the CMHK Prepaid SIM Card.
 • When all stored value has been used up or the remaining stored value shall be inadequate for the deduction of administrational or service monthly fee, the service of SIM Card will be suspended.
 • Where a SIM Card has expired, or where service has been suspended for more than 30 days due to whatever reason, or where service has been terminated due to whatever reasons, the remaining stored value (if any) shall be non-refundable and non-transferable.
 • The stored value of CMHK "Kabayan" Prepaid SIM Card shall be valid for 30 days starting from the activation date, subject to the activation taking place within the stipulated validity period. For port-in customers switching with their own mobile number, the stored value validity period starts from the day the mobile number is successfully ported in.
 • CMHK will not be liable for any damages, however arising, of the card or responsible for repairing and making good therefor.
 • The mobile number is assigned randomly and Customer cannot return, choose or request to change to other mobile numbers. Customer will not be able to keep the allocated mobile number once the SIM Card has expired, or where its service has been suspended for more than 30 days due to whatever reasons or where its service has been terminated due to whatever reasons.
 • Calculation of call airtime is based on the network report of CMHK. In case of dispute, the statement of CMHK is conclusive and binding. All calculations are subject to such prevailing rates or tariffs as CMHK shall from time to time impose.
 • CMHK reserves its absolute right to change the terms and conditions relating to the use of the SIM card including but not limited to the airtime or SMS tariffs or rates at any time without prior notice to or consent from the Customer.
 • CMHK is entitled at their full discretion to temporarily suspend any or all of the Services without notice to the Customer for the purpose of preventing any improper or abnormal use of CMHK's network or resources, fraudulent or deceptive acts until CMHK is satisfied that the Customer has ceased such acts or the relevant investigation has been completed. CMHK may assess abnormal usage based on comparisons to the usage patterns and levels of CMHK’s other customers, and/or based on whether such usage level is considered to have affected our other customers' ability to optimally use the same network or service.
 • The above information and rates are subject to change without prior notice.
 • Any change or amendment will be published on CMHK website.
 • In case of any dispute, the English version of this document shall prevail.
 • Any change or amendment will be published on CMHK website.
 • For the details of the Terms and Conditions, pls. refer to http://www.hk.chinamobile.com/en/corporate_information/Customer_Service/contract_terms_conditions/customer-support-t-n-c.html.
Top