Paraan sa Pagdayal ng Internasyunal Call Forward

Kapag na-activate na ninyo ang inyong Call Forwarding Service, Maaari na ninyong i-activate o ide-activate ang Serbisyong Internasyunal Call Forward sa Hongkong o ibayong dagat, anumang oras na inyong nais, ito ay libre. Pindutin lamang ang mga short code:

Pag-activate ng Internasyunal Call Forward:
Pindutin ang(Country Code) (Area Code) (Lokal na numero ng telepono)
hal. Ipasulong sa Fixed-Line na numero sa Pilipinas:
(Lokal na numero ng telepono)

Ide-activate ang Internasyunal Call Forward:
Pindutin ang

 

Kapag kayo ay nasa Hong Kong maaring i-activate o ide-activate ang inyong Serbiyong International Call Forward sa pagtawag sa 197197.