Serbisyong Mobile Data

Sa "Serbisyong Mobile Data", maaaring magpadala at tumanggap ang mga customer ng mga data file gamit ang kanilang handset. Iba't ibang klaseng serbisyong data ang inyong mae-enjoy gamit ang Serbisyong Mobile Data, kasama ang pag-browse sa COLOR mobile portal, pag-download ng mga Java game, mga ringtone, mga wallpaper, mga theme, mga screensaver at mga MMS. Ang mga customer ay makaka-konekta din sa notebook na kompyuter, PDA at Pocket PC sa internet gamit ang inyong handset.